şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

Tüp Bebek

Tüp Bebek Tedavileri

Doğurganlık Katsayı Testi

Tüp Bebek IVF tedavisi ile gebe kalma şansı özellikle kadın yaşı ve kan AMH düzeyi ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte ultrasonografik over rezervi tespiti, çiftin infertilite süresi, infertilite nedeni, kaç kez tüp bebek tedavisi uygulandığı, daha önceki denemelerde başarı elde edilip edilemediği, daha önceden kişinin gebe kalıp kalmadığı tedavinin sonucunu etkileyen diğer parametrelerdir.

Gebelik Şansını Arttıran Cerrahi Uygulamalar

 Endoskopik uygulamalar esas olarak iki yolla yapılmaktadır. Laparoskopi olarak adlandırılan teknikte, küçük bir kesi içinden girilerek karın içinin görüntüsü, kameralar yardımıyla ameliyathane içerisindeki televizyon ekranlarına yansıtılmakta ve kesin teşhis konarak uygun operasyona karar verilmektedir. Dış gebelik, basit yumurtalık kistleri, endometriozis, idrar kaçırmalarının düzeltilmesi, miyomların alınması ile ilgili operasyonlar sonrasında hastanın hastanede kalmasına sıklıkla gerek kalmamaktadır.

Endoskopi uygulamalarının diğer bir şekli de histeroskopi denilen rahim ağzından girilerek yapılan ameliyat şekilleridir. Histeroskopik ameliyatlarla yine rahim içinin gözlenmesini takiben ortaya çıkarılan polipler, miyomlar, yapışıklıklar, rahim gelişme bozuklukları menopoz öncesi ve sonrası ortaya çıkan başta sebebi belli olmayan kanamalar ve erken kanser teşhisi ve tedavisinde başarılı sonuçlar vermektedir.

Sperm Detoksu

Sperm Detoksu genetiği bozuk spermi olan ya da nedeni bilinmeyen kısırlık hikâyesi bulunan erkeklere uygulanan kombine bir tedavidir. Bu kapsamda erkeklere 3 ay boyunca geliştirilmiş özel antioksidanlar ve prebiyotik denilen bağırsakta kötü organizmaları dengeleyen bir destek tedavisi uygulanır. Tedavinin ardından mikro-akışkan çip kullanarak DNA hasarı barındıran spermler ayrılır. Seçilen sağlıklı spermlere ise Işınla Ayrıştırma Metodu uygulanır. Son derece özel bir mikroskop kullanılarak yapılan bu metotta; sperm örneğine gönderilen ışın hüzmesi (ışın demeti), spermler tarafından yansıtılır ve bu yansıtma ile elde edilen verilere dayanarak hasarsız sperm seçilebilmesi de yapılabilmektedir.

Aşılama

Kadın yumurtlama tedavisi ile yumurtası ultrason ile takip edilip çatladıktan sonra erkeğin spermi laboratuvara alınarak, yıkama sonrası seminal sıvısı ayrıştırılıp 2-3 saat içerisinde hazır hale getirilir. Muayene masasına alınan kadına speculum takılıp rahim ağzı görüldükten sonra hazırlanan sperm ince bir kateter yardımıyla ultrason eşliğinde rahim içerisine enjekte edilir. Kısırlık sebebi ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak aşılama sonrası gebelik oranları %15-20 civarına ulaşmaktadır.

Hamile Kalma Olasılığını Arttıran Destekleyici Tedaviler

Erkeğe ait kısırlık sebeplerinin yaklaşık %30-80’ninde stresin spermler üzerinde yarattığı zararlı etkiler yer almaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çok pahalı olmayan antioksidan destek ilaçların stresin yarattığı zararı azaltarak sperm kalitesini artırdığı ve bu yolla gebelik şansını yükselttiği bilinmektedir. Aynı şekilde kadında da; yumurtlayamama, kötü yumurta kalitesi, tıkanmış tüp ve endometriozis olgularında antioksidan kullanımı gebe kalma şansını artırabilmektedir.

IVM (İlaçsız Tüp Bebek)

IVM tedavisi dikkatle ve uygun hasta grubuna sunulması gereken ve gebelik şansı %30-35 arasında değişen bir opsiyondur. IVM tedavisinde hormon tedavisinin yan etkileri görülmemektedir. Fakat çeşitli endikasyonlar nedeniyle tüm hasta gruplarına uygun değildir. Şunu da vurgulamak gerekir ki, IVM ile kıyasla hormonal uyarı ile tüp bebek tedavisi %40-50 gibi daha yüksek başarı şansına sahiptir.

IVF ve ICSI teknikleri

Tüp bebek tedavisinde iki yöntem uygulanmaktadır. IVF yönteminde; sperm problemi saptanmayan durumlarda laboratuvarda uygun şartlarda hazırlanmış spermlerle yumurtalar yan yana konularak dölleme sağlanır. ICSI (Mikro enjeksiyon) yönteminde ise; sperm problemi olanlarda ve bazı ilave özel durumlarda ise spermler yumurtaları içine tek tek seçilerek yerleştirilerek konur ve dölleme sağlanır.

 

Mikro TESE, PESA ve TESA Uygulamaları

Erkeğin vermiş olduğu semen örneğinde hiç sperm hücresi izlenememesi durumuna Azospermia adı verilmektedir. Bu durumlarda sperm cerrahi yoldan elde edilmektedir. Mikroskop altında testise boydan yapılan küçük kesiyi müteakip olarak seminifer tübüllerden örnek alınarak sperm bulunmaya çalışılır (TESE). Testisleri vücudun dışına bağlayan kanalların tıkanıklığı durumunda daha az invaziv olan PESA veya TESA işlemleri uygulanır. Daha ileri olan veya tıkanıklık olmayan durumlarda ise testis dokusundan mikroskop yardımıyla sperm üretimi olma ihtimali en yüksek olan yerlerden testis dokusu örneklenir ve laboratuvar ortamında sperm aranır.

Dölleyici Sperm Seçim (IMSI, Çift Kırılma CHIP) Teknikleri

Gelişmiş sperm hücrelerinin özel mikroskoplar altında normalden çok daha fazla büyütülerek çok detaylı bir şekilde incelendiği ve seçildiği işleme IMSI adı verilir. Çift kırılma ise yine başka ve özel bir mikroskopta özel polarize ışık altında sperm kalitesinin tespit edilebilmesi ve seçilebilmesidir. CHIP teknolojisi ise son derece yeni ve etkili bir teknoloji olup daha hazırlık aşamasında DNA kalitesi en yüksek spermlerin seçilmesine olanak sağlamaktadır

 

Yumurta ve Embriyolara Lazer Uygulamaları (Zona, Drilling ve Assisted Hatching / Yuvalama)

Embriyo oluşurken etrafında zona pellucida adı verilen koruyucu bir tabaka meydana gelir. Embriyo bir sure sonra kendiliğinden bu tabakayı kırarak gelişimine devam eder. Bazı durumlarda doktorun önerisiyle embriyolog, embriyo etrafındaki bu tabakada bir delik açılarak, rahim duvarına tutulmasında kolaylık sağlayabilir. Eğer zar inceltilmez ise mikro enjeksiyon işlemi yumurta üzerinde fazladan stres ve travma yaratabilir. Bu stres ve travmayı engellemek için mikro enjeksiyon öncesi yumurta zarında küçük inceltmeler yapılır ve bu inceltilmiş bölgeden mikro enjeksiyon işlemi yapılır.

 

Embriyo Detoksu ( Kümulus Hücreleri “Co-Culture” )

Teknik KÜMÜLÜS KO-KÜLTÜR YÖNTEMİ olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemde, tüp bebek yapılacak anne adayının hormon tedavisinden sonra gelişen yumurtaları, etrafındaki kümülüs hücreleriyle birlikte toplanır ve yumurtalardan dikkatlice ayrıştırılır. İki gün boyunca bu hücrelerin gelişimi takip edilir ve iki gün sonra embriyo aşamasına gelen hücreler kümülüs hücreleri ihtiva eden kültür ortamına aktarılır. Yumurtaların döllenme sonrasında bu hücrelerle birlikte olduklarında onların destekleyici etkisi ile daha iyi gelişme gösterdikleri ve gebelik oranlarında artma sağlandığı gösterilmiştir. Ana rahmi uygun olduğunda embriyolar bu hücrelerle birlikte transfer edilir.

Doğurganlık Aşısı (Rahim İçi Zarının Bağışıklık Sisteminin Dengelenmesi)

“Doğurganlık aşısı” olarak da adlandırdığımız bu tedavide amaç kadının kendi özel kan hücrelerinin kullanılması ile rahim içinde embriyonun gömülmesini sağlayacak maddelerin elde edilmesidir. Yumurta toplama gününde kadından kan alınmakta ve özel işlemlerden geçirilerek monosit denilen hücreler ayrılmakta; bu hücreler özel kültür vasatlarına konularak çoğaltılmaktadır. İki günlük kültür sonrasında rahim içinde embriyo gömülmesine yardımcı olacak sitokinler ve büyüme hormonları monositik hücrelerce salınmakta ve üreme sıvısında birikmektedir. Bu işlemler yapılırken diğer taraftan laboratuvarda yumurtalar spermlerle döllenmekte ve embriyolar elde edilmektedir. Laboratuvarda elde edilen ve ‘doğurganlık aşısı’ olarak da adlandırılan sıvı embriyoların rahim içine konulacağı günden bir gün önce veya aynı gün rahim içine verilir. İşlem rahim içini gebeliğin oluşmasına uygun hale getirir. Bu tip bir uygulama ile daha sağlıklı gebelik oluşacağı için gebelik kayıpları yani düşükler önlenebilmektedir.

Balanslama Tekniği (Embriyo ve Rahim İçi Zarının Gebelik İçin Dengelenmesi)

Balanslama Tekniği’nde rahim içindeki azalmış gömülgenlik kadının kanında bulunan özgün bağışıklık sistemi hücrelerinin kullanılması ile arttırılmaktadır. Bu hücreler yumurta toplama sırasında alınan kandan ayrıştırılmakta ve yine özel üreme ortamlarında çoğaltılmaktadır. Bu çoğalma sırasında hücrelerden uygun bağışıklık ortamı oluşturacak maddeler salınmakta ve toplanmaktadır. En iyi şartlarda döllenmiş yumurtalar bu gelişmiş destek hücrelerinin ve sıvıların içine konarak en iyi olgunlaşma düzeyine eriştirilirken, elde edilen sıvılar ve hücreler, embriyoların rahim içine yerleştirilmesinden önce rahim içine de verilir ve rahim içinin ortamının da embriyolara karşı gömülebilir; diğer bir deyişle “Balanslanabilir” hale getirilmesi sağlanır.

Kısacası bir taraftan embriyoların uygun şartlarda gelişmesi sağlanmakta, diğer taraftan ise rahim içi zarı embriyoların gömülmesine hazır hale getirilmektedir. Böylece iki sistem arasındaki denge sağlanarak gebelik oranları yükseltilmekte ve düşük oranlarında önemli bir azalma sağlanmaktadır.

Rahim İçi Zarı Gömülgenliğinin Arttırılması İşlemleri (Injury / Nadas Tekniği)

Rahim içi zarındaki bazı problemler kaliteli embriyonun rahme tutunmasını engelleyebilmektedir. Embriyo transferinden yaklaşık bir ay önce histeroskopi yöntemiyle rahimde küçük kesiler yapılır. Bu kesilerden sonra rahim bir nevi nadasa bırakılır. Böylece rahim hücrelerinde canlanma ve transfer edilen embriyoyu tutma potansiyeli artmaktadır. Dondurulmuş embriyolar çözülür ve rahme transfer edilir. Bu yöntem, gebelik oranını arttırdığı gibi düşük oranını da azaltmaktadır.

Blastokist Transferi

Günümüzde uygulanmakta olan ileri tüp bebek tekniklerinden biri olan 5. Gün Blastokist Transferi, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere çok daha yüksek oranlarda gebelik şansı sunmaktadır. Laboratuar ortamında 5 gün boyunca takip edilip geliştirilen embriyolara blastokist adı verilir. 5. günde yapılan embriyo transferine de “blastokist transferi” denir. Embriyo, gelişim sürecinin 5-6. günlerinde blastokist evresine ulaşmaktadır. Bir blastokist, yaklaşık olarak 100-120 hücre içermektedir. Bu dönemden sonra embriyoların laboratuvar ortamında bekletilmesi mümkün değildir. Anne rahmine transfer edilmesi gerekmektedir. Embriyo transfer sonrasında 6-7. günlerde koruyucu tabakası olan zona pellucidadan kurtulur ve rahim dokusuna tutunmaya başlar. Blastokist transferi ile implantasyon (tutunma) şansı daha yüksektir. Çünkü iyi embriyoların seçimi söz konusudur, yani ancak iyi olan embriyolar laboratuvarda gelişimlerine devam etmekte ve 5. güne ulaşabilmektedir.

3D ve 4D Ultrasonlarla Yumurta Gelişmesi Takibi ve Embriyo Transferi

Tüp bebek tedavi sürecinde yumurtlama takibi 3D ve 4D ultrasonlarla daha detaylı olarak yapılmakta, aynı teknoloji embriyo transferinde de kullanılmaktadır.

Embriyo ve Blastokist Biyopsileri ve Gebelik Öncesi Genetik Ayrıştırma (PGD, PGS, CGH)

Embriyoların rahim içine konulmadan önce genetik olarak incelenmesi iyi seçilmiş olgularda gebelik şansını arttırabilir, düşük ve anomali riskini azaltabilir. Preimplantasyon (gebelik öncesi) genetik tanı (PGD ,PGS, Trophektoderm biopsisi) embriyolardan döllenmenin 3. veya 5. günü alınan hücrelerin özel metotlarla incelenip problemli olanların ayrılması ve genetik olarak iyi olanların rahim içine transfer edilmesi esasına dayanır. Değerlendirme yapılacak çiftlerin ve embriyoları çok dikkatle seçilmesi gereklidir.

Sperm, Yumurta ve Embriyo Dondurma

İnsan üreme hücrelerinin ve dokularının dondurulması işlemlerinde son yıllarda büyük gelişmeler ve başarılar kaydedilmiştir. Bu hücrelerin dondurulup saklanması ve gerektiğinde ısıtılarak canlılık kazandırılarak kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu hücrelerin tüp bebek işlemlerinde kullanılması, elde edilen sonuçlar taze hücrelerle yapılan işlemlerle aynı başarılı oranlara ulaşmıştır.

KAPAT

Kullanım Koşulları